Skapande skola – exempel på upplägg för berättarrazzia

Berättarrazzia inleds alltid med en kort introduktion för lärarna, ca två timmar efter skoltid. Samarbete är viktigt när vi överrumplar eleverna, som inte ska veta något i förväg. Vi gör några övningar som vi hoppas att lärarna kan fortsätta att använda efter vi har åkt. 

Berättarrazzian sätter igång direkt på morgonen, några minuter efter att första lektionen kommit igång. Berättarna (2 – 5 st) startar vid var sitt klassrum. Vi knackar på, en och en, drar en berättelse och vandrar vidare runt till alla klasser.  Vi berättar aldrig samma berättelse mer än en gång. När alla eleverna fått 3 korta berättarbesök av var och en av berättarna, kör vi igång workshops i halvklass. 1 –  2 lektioner, beroende på ålder. 
Vi kan göra razzia i alla årskurser, från F till 9.
Planeringen görs utifrån varje skolas behov, det finns ju inte två som är lika.

Exempel på razziabesök

(Exempel Oskarshamn, 8 klasser, 2 skolor, låg- och mellanstadiet ht 19)

Måndag efter skoltid2 tim. workshop med alla lärarna från båda skolorna.
Tisdag fmFöre rast; razzia samtliga klasser Kristineberg Efter rast: workshop 3 halvklasser
Tisdag emKristineberg workshop 3 halvklasser
Onsdag fmrazzia Saltvik + workshop i 3 grupper
Onsdag emworkshop Kristineberg 3 halvklasser 
Torsdag fmworkshop 3 halvklasser Kristineberg
3 berättare, Pris 72.000 kr inkl resa (2 x 40 mil) och övernattning

(Exempel Mönsterås, 16 klasser, på 5 mellanstadieskolor ht 19)
Dag 1 Torsdag kl. 14.00 – 16.00 lärarträff för 3 skolor
Dag 2 Måndag FM fram till rast: razzia Ljungnäs (6 klasser)
FM e rast: workshop 3 halvklasser Ljungnäs
EM e lunch: workshop i 3 grupper Ljungnäs
lärarträff kl. 15.00 – 17.00 återstående klasser
Dag 3 Tisdag FM fram till rast razzia (2 klasser) + workshops på Alsteråskolan
EM workshops i 3 halvklasser Ljunganäs
Dag 4 Onsdag FM razzia 3 klasser + workshops på Tillingeskolan
EM ws 3 halvklasser Ljungnäs
Dag 5 Torsdag FM razzia 2 klassser + workshops på Fliserydsskolan före rast
FM på rasten förflyttning till Ljungnäs
FM efter rast:  3 halvklasser Ljungnäs
EM ws Ljungnäs
Dag 6 Fredag FM razzia 3 klasser + workshops på Mölstadskolan
EM ws Mölstad 
kl 15 hemresa
Pris 109.000 inkl resor (2 x 35 mil) och övernattning

Se mer, bl a några korta videos, på vår hemsida www.verbalista.se
Vill ni ha Berättarrazzia med Verbalista så maila Christina så kan vi diskutera ett upplägg. Tlf 0702-779244.